Ekologija pri gradnji

pomeni danes izolacijo. Za doseganje predpisanih izolacijskih norm za zgradbe je marsikateri klasičen gradbeni material prisiljen uporabiti dodatne izolativne materiale na zunanje stene (največ se uporablja ravno stiropor)in s tem dosegajo zelo velike Maueširine sten.

Styro Stone zidaki dosegajo in celo prekašajo predpisane vrednosti že z širino le 25 cm.

Že od leta 1997 pa proizvajamo K-Blocker, ki omogoča s svojo U-vrednostjo 0,16 celo gradnjo tako imeovanih pasivnih hiš, pri širini le 35 cm! Od leta 2003 pa proizvajamo Styro Stone K-Blocker le iz neopora s katerim dosegamo U-vrednost 0,14, s čimer smo predpisamo vrednost za pasivne hiše 0,15 celo prekosili.

Danes morajo biti vse hiše izolirane. Pojavlja pa se vprašanje prezračevanja, ki predstavlja zelo pomemben faktor, saj se energija, ki se z izolacijo prihrani, se preko prezuračevanja pogosto deloma tudi izgubi.

Zidovi iz zidakovStyro Stone omogočajo še posebej cenovno ugodno vgradnjo prezračevalnih sistemov (v skandinavskih državah so ti že standard) katerih rezultat so dodatni prihranki pri kurjavi. Več podatkov o prezračevalnih sistemih lahko najdete na luefta.de ali Paul Lüftung.

Tudi vgradnja centralnega sesalnega sistema (motor v kleti, priključki za sesalno cev v vsakem prostoru) za zidake Styro Stone ne predstavlja nobenega dodatnega faktorja glede stroškov dela.

V primeru, da nimamo dovolj sredstev za celotno izvedbo pa lahko pri zidakih Styro Stone v stene vstavimo infrastrukturo z izredno nizkimi stroški za prezračevanje in centralni sesalni sistem. Relativno dragi aparati pa se lahko dokupijo pozneje, s tem, da je potem njihova vgradnja hitra in enostavna.

continue to Splošno - Styro Stone - Kvaliteta