Na kaj moramo biti pozorni?

Pri Styro Stone 'standardnem stiropornem zidaku z EPS-prečko' pri normalnih ukrepih računamo z vrednostjo 43 dB, pri Styro Stone 'standardnem stiropornem zidaku s trdo prečo' pa s 53 dB. Praktično gledano poznamo dve 'vrsti' zvoka: Stiropor je zelo primeren za zvok v telesu, za izolacijo zvoka v zraku pa je zaželena masa, ki jo ima le masivni beton, stiropor pa manj, kot npr. tudi luknjičav beton.

Če upoštevamo končano steno pri Styro Stone s trdo prečko, imamo kompletno ploščo iz masivnega betona. Pri zidaku Styro Stone s stiroporno prečko pa lahko steno obravnavamo kot betonsko ali stiroporno mrežo.

Zvok si poišče lahko pot. Zato zvok najpogosteje vstopa skozi okno (praviloma 37 dB) in ne skozi steno.

Kako izdelamo stanovanjske pregradne stene?

Pri stanovanjskih pregradnih stenah normalna gradnja s Styro Stone naj ne bi zadoščala. Priporočljivo je stene dvojno oplatiti z vezno lupino (ne lepiti!).

Dober ukrep za suho gradnjo je lahko, če že pred polnjenjem z betonom deske položimo vodoravno v opaž Styro Stone. Le-te lahko pritrdimo na naše podpornike. En dan pred polnjenjem lahko potem enostavno s protiletvami izdelamo potrebno vezno lupino.

Zakaj ne obstaja noben atest zvočne izolacije za Styro Stone?

Zvočni atesti ne morejo biti izdani za en opaž. Lahko so narejeni le za konkretno gradnjo stene. Stena omet, stiropor, beton, stiropor, omet bi dosegla drugačne vrednosti, sam omet bi imel drugačne kot npr. stena omet, stiropor, beton, stiropor in mavčna plošča z vezno lupino. Za izgradnjo stene Styro Stone bi morali biti narejeni nešteti atesti. To ni potrebno, v literaturi pa že obstaja dovolj primerov.

V konkretnem primeru povprašajte na naši hotline.

Zakaj ne obstaja noben protihrupni zidak Styro Stone?

Poznamo več postopkov, s katerimi lahko v stiroporu ublažimo tudi prenos zvoka v zraku. Vsi imajo po našem mnenju to pomanjkljivost, da fukcionirajo le pod laboratorijskimi pogoji in ne na gradbišču.

Za delavce s Styro Stone so zelo pomembni hitro rezanje, sestavljanje in polnjenje v višino boka in višje. Dodatne stroške za v posameznih primerih potrebne protihrupne ukrepe tako hitro ublažimo.

Sicer pa: Vrednosti Styro Stone so še zmeraj tako dobre, da so posebni protihrupni ukrepi le redko potrebni.

continue to Vprašanja in odgovori - Statika