Stropni sistem Styro Stone

Rešetkast V-nosilec:

Nosilec sestavljajo jeklen rešetkast nosilec (jakost po statičnem izračunu), ki je na vznožju oplaščen z betonom B 35. Vzrok: Če bi stiroporni zidaki bili položeni neposredno na rešetkast nosilec, bi obstajala nevarnost korozije! Stiropor ima dobre difuzijske lastnosti in tako omogoča vlagi, da doseže rešetkast nosilec. Nosilec, oplaščen z betonom, je varen pred korozijo. En nosilec tehta 25 kg/tekoči meter. To pomeni, da je montaža brez žerjava sicer možna, ampak ni priporočljiva.

Dopustne napetosti in momentiPrimer tabele uporabe nosilca V-Tec
Rebrast strop:
do = 14 + 7 = 21 cm – Skupna debelina 21 + 5,0 = 26 cm


K "L" v končnem stanju:
  • L manjši je enako 5,20 m (pri stropih s stenami na stropu)
  • L manjši je enako 6,30 m (pri stropih brez sten na stropu)

Lastna teža, omet, obloga:
e = 75,0 cm [g + delta(g) = 2,35 + 1,2 = 3,55 KN/m²]
Prometna obtežba
p (KN/m²)
V17 10-8-12
V17 10-8-14
V17 12-8-14
V17 14-8-16*
V17 16-8-16 *
1,00
2,95
(4,25)
4,10
(4,25)
4,25
(5,08)
5,00
(5,2/6,3)
5,00
(5,2/6,3)
1,50
2,95
(4,03)
4,03
4,25
(4,82)
5,00
(5,6/5,2)
5,00
(5,2/6,3)
2,00
2,95
(3,85)
3,85
4,25
(4,60)
5,00
(5,3/5,2)
5,00
(6,1/5,2)
2,75
2,92
(3,61)
3,61
4,25
(4,31)
5,00
(5,01)
5,00
(5,7/5,2)
3,25
2,95
(3,47)
3,47
4,15
4,82
5,00
(5,5/5,2)
3,50
2,95
(3,39)
3,39
4,05
4,70
5,00
(5,38/5,2)
4,75
2,95
(3,14)
3,14
3,75
4,36
5,00
5,00
2,95
(3,10)
3,10
3,70
4,30
4,92
teža jekla
in kg/m
5,10 5,75 6,30 7,80 8,54

* = Ti tipi še niso odobreni.

Obrazložitev oznak:
npr.. V17 10-8-12 pomeni UG 2 10 mm/stransko diagonalo 8 mm/OG 2 12 mm

continue to Splošno - Plošče, streha itd. - Plošča - Polnila iz stiropora