Obstojnost stiropora

Stiropora mikroorganizmi ne morejo razkrojiti, stiropor tudi ne ustvarja hranilne podlage za plesen in bakterije, torej le-te z razkrojevanjem stiropora ne morejo ustvariti razcepnih produktov, ki bi jih med presnovo lahko predelovale. Prav tako se stiropor ne more uporabljati kot hrana ali dodatek k hrani ljudi in živali.

Stiropor ne razpada. Celo zunanji vplivi, kot npr. gnojevka, s fosfati pognojena zemlja, kisli dež idr., pomembno ne vplivajo na trdo peno.

Pomotoma od ljudi ali živali zaužit stiropor gre skozi želodec in črevesje in se nespremenjen ponovno izloči.

Citat s spletne strani 'Varno izoliranje s stiroporom' Industrijskega združenja Hartschaum, odstavek: Biološka neškodljivost stiropora – Higienski vidiki.

Beton drži tisočletja!

Če hočete, si lahko v ta namen iz Zgodovine betona preberete, kako je prav ta zgodovina predstavljena na spletni strani betonske industrije.

continue to Inteligentna hiša - Obstojnost - Obstojnost betona