Stropni sistem Styro Stone

Stropna polnila:

Polnila med nosilci obravnavamo kot staljive opaže, ki po betoniranju (kot pri steni) ostanejo kot izolirni material.

Toda s svojo konstrukcijo – ob primerni obdelavi – dovoljujejo tapeciranje ali oplemenitenje spodnje strani stropa brez ometa. Polnila so oblikovana tako, da je nosilec popolnoma oplaščen (zaplata). Tako se preprečijo toplotni mostovi.
Stropno polnilo z zaplato
StyroStone št. 6013
Stropno polnilo brez zaplate
StyroStone št. 6012
Spodnja stran stropa je torej gladka. Motečih nosilcev ni treba obdelovati ali zakrivati.

Odločimo se lahko za katerokoli znano stropno oblogo, za kar so v polnilih predvidene vrivne odprtine za lesene letvice. Z vrinjenimi lesenimi letvicami, ki so označene na spodnji strani polnila, je namestitev opažev ali mavčnih plošč lahko uresničljivo.

continue to Splošno - Plošče, streha itd. - Plošča - Tehnični podatki