Za določanje U-vrednosti posamezne stene moramo zmeraj upoštevati celotno sestavo stene, torej tudi omet itd.

Z naslednjo tabelo si lahko izračunate točno U-vrednost skoraj vsake stene, če poznate toplotno prevodnost (lamdba []) vsakega gradbenega elementa.

Formula se glasi: 1 / (0,13 + 0,04 + ( debelina / ))

Tukaj vnesite svoje podatke (privzete vrednosti so vrednosti za tipično steno Styro Stone 25) in upoštevajte:

Ne vnesite 0 (nič) kot lambda vrednost.
debelina [m] lambda ()
notranji omet
notranja izolacija
konstrukcijski element
(npr.: beton)
zunanja izolacija
zunanji omet

U = ?Lambda vrednosti nekaterih materialov
Neopor Styro Stone 0,031
Stiropor Styro Stone 0,035
V gradbenih trgovinah najbolje prodajan stiropor 0,035 - 0,044
Nabrekla glina 0,079
Apneni peščenec 0,790

continue to Multimedija - Video prikaz gradnje