O stiroporu je dobro vedeti …

Požarne lastnosti stiropora

Stiropor za Styro Stone ustreza DIN 4102.

Stiropor gori, kot lahko gori npr. tudi les. Za uporabo pri gradnji izdelamo zelo težko vnetljiv stiropor.

Da se težko vname, pomeni, da gori, če je v stiku z ognjem. Če plamen umaknemo, stiropor preneha goreti.

Pri zgorevanju ne nastajajo nobeni strupeni plini, kot je razvidno iz sledeče tabele.

Plinasti razkrojni produkti pri koksanju ali zgorevanju stiropora v primerjavi s primerjalnimi gradbenimi elementi.

Sestava požara v ppm pri testni temperaturi
Poskusna vrsta Sestavine požarnih plinov
300 °C
400 °C
500 °C
600 °C
Stiropor
  • Ogljikov monoksid
  • Monostirol
  • Ostali aromati
  • Bromovodik
10 *
50
Sledi
10
50 *
100
20
15
500 *
500
20
13
1.000 **
50
10
11
Smrekovina
  • Ogljikov monoksid
  • Aromati
400 *
-
6.000 **
-
12.000 **
-
15.000 **
300
Iz lesnih vlaken
izolirna plošča
  • Ogljikov monoksid
  • Aromati
14.000 **
Sledi
24.000 **
300
59.000 **
300
69.000 **
1.000
Ekspandirana
pluta
  • Ogljikov monoksid
  • Aromati
1.000 *
Sledi
3.000 **
200
15.000 **
1.000
29.000 **
1.000
* Tlenje
** Gorenje
- ni izmerjeno


Poskusni pogoji po DIN 53 436, dovod zraka 100 l/h
Vzorčna količina v mm: 300 x 15 x 10
ppm = Prostorninski deli na 1 milijon delov (parts per million)
Objava tabele s prijaznim dovoljenjem IVH Industrieverband Hartschaum e.V. (Heidelberg)
Natančnejše informacije o gorljivosti stiropora Vam nudi IVH Industrieverband Hartschaum.

continue to Splošno - O betonu - Beton