U-vrednost (prej: K-vrednost). Kaj je to?

Merilo nekega gradbenega dela je koeficient toplotne prevodnosti ali »U-vrednost«. Pokaže pretok toplote, ki gre skozi 1 m² površine gradbenega dela pri 1 k temperaturne razlike. »U-vrednost« se navaja v watih na m² in v stopinjah Kelvina, krajše W/(gmK).

Zlato pravilo se glasi: Manjša je »U-vrednost«, boljša je toplotna izolacija gradbenega dela. Pri različnih, večplastnih delih se »U-vrednost« izračuna iz vrednosti materiala posameznih plasti. Odločilni vpliv ima debelina izolacijske plasti, ki je nanešena na gradbeni del.

Za izračunanje U-vrednosti moramo poznati debelino materiala in njegovo toplotno prevodnost.

Z računalnikom U-vrednosti Styro Stone si lahko U-vrednost stene izračunate sami.

Primerjava U-vrednosti stabilnega in nestabilnegaPrimerjava nestabilnega toplotnega toka s pomočjo določene U-vrednosti srednjega toplotnega toka.

(Slika z wikipedia.org, GNU-licenca)


continue to Tehnični podatki - Toplotna izolacija