Lahko zidake Styro Stone napolnimo v višini celotne etaže?Da! 2,625 m ni pri uporabi betona z običajno konsistenco noben problem. Zidaki Styro Stone 'Standardni stiroporni zidak s trdo prečko' prenesejo tudi višjo polnjenje, čeprav je treba upoštevati naravne omejitve betona. (izločanje)

Moramo Styro Stone napolniti s črpalko??

Ne! Styro Stone lahko napolnimo s silosom ali z bombo. Samogradilci pogosto kljub višjim stroškom za beton dajejo prednost silosu, ker so potem neodvisni od terminov, ki jih zahteva uporaba črpalke.

Kateri beton moramo uporabiti?

B25, običajna konsistenca. B25 pomeni, da se končni beton (po štirih tednih) mora upreti pritisku 250 kg/cm2. Dokončana enodružinska hiša izvaja s svojo težo pritisk 5-6 kg/cm2.

Kaj je pomembno pri gradnji previsov?


Previsi so zmeraj postavljeni "čez" odprtino. Ker je previs v prečnem prerezu vendarle "U-profil", bi bil prost pretok betona v steni zaustavljen.


Najbolje pripravimo vse previse tako, da spodnji rob previsa odrežemo tako, da ima beton v steni prost pretok.


Tako izgleda dobro pripravljen previsni zidak (še brez armiranja!) od zgoraj. Samo tako bo omogočen pretok betona brez praznih lukenj.


Previs po prvem sloju armiranja. Praviloma sledi polovični višinski zidak, v katerem je prav tako vloženo železo in v katerem lahko vpletemo "košare".


continue to Vprašanja in odgovori - Čvrstost