Styro Stone streha


Streho Styro Stone lahko ponudimo v dveh izvedbah in sicer: z ali brez utorov za opečno strešno kritino!

Obe izvedbi sta površine velike 1,07 qm in debeline 20 cm, s čimer dosežemo ugodno izolacijsko vrednost zgradbe.

Ker U-vrednost (0,17 U) ne zadošča standardu za pasivne hiše, se lahko uporabi dodatna izolacija.

Pri izvedbi z utori za opečno kritino so razmaki med utori za opeko17 cm, zato se razmik 34 cm z lahkoto doseže.

Deskanje špirovcev ni potrebno, vendar je v določenih primerih priporočljivo za pritrditev dodatne izolacije (pene). (Pri renoviranju obstoječih streh desk ni potrebno odstranjevati.)

Strešni sistem se pritrdi na špirovce ali deske s pritrdilnimi elementi, ki jih preko Styro Stone tudi lahko dobite.

Strešni element z utorom za opečno kritino
StyroStone št.6501
Strešni element brez utora za opečno kritino
StyroStone št.6502


naprej k podatkom za strehe