§ 1

Sprejem naročila poteka le po naših prodajnih, dostavnih in plačilnih pogojih. Nakupnim pogojem izrecno nasprotujemo. Molk na naši strani na posredovane nakupne pogoje ne velja kot sprejetje takih pogojev. Nakupni pogoji so izjemoma zavezujoči le takrat, ko smo jih izrecno pisno potrdili.

§ 2

Sprejem naročil je z naše strani načelom zmeraj potrjen pisno, izjeme so le posamezni primeri.
Sprejem naše ponudbe s strani naročnika ne rabi več naše potrditve.

§ 3

Reklamacije upoštevamo le na dan prejema blaga, če blago še ni bilo uporabljeno.
Za pošiljke stiropornega materiala veljajo po proizvajalcu in DIN 18164 naslednje posebnosti:

§ 4

Svojih potrjenih dostavnih rokov se bomo kar se da držali, so pa roki zmeraj nezavezujoči, tudi če gre za fiksne termine. Vojna, motnje v proizvodnji, pomanjkanje surovin, zastoji v prometu, trenuten nepredviden val naročil, odredbe višjih instanc in vsi primeri višje sile, ki delno ali popolnoma pogojujejo ustavitev proizvodnje, oprostijo čas motnje in obseg učinka pri dobavnih dolžnostih.

Pri dobavnih zamudah drugih vrst velja potek: najprej določitev primernega podaljšanega roka, ki pri tovrstnih produktih in pri dobavi znotraj Nemčije znaša 10 delovnih dni. Če redna dobava sledi v tem podaljšanem roku, naročnik nima ne pravice do odstopa od pogodbe niti do pravice zmanjšanja nakupne cene.

Napoved dobave: Dnevna in urna napoved, ki je od špediterja navedena kot čas prihoda tovornega vozila, sta zmeraj nezavezujoči. Če naročnik te termine vplanira zavezujoče (npr. ob dogovorjenem terminu na gradbišče že napoti tehnike), gre riziko za tovrstne stroške pri neupoštevanju termina popolnoma na račun naročnika.

§ 5

Sestavni del naše kalkulacije tovora je prost dostop do gradbišča z velikoprostornim tovornim vozilom (jumbo). (Poglejte tudi navodila za čas dostave in za kalkulacijo tovora na hrbtni strani.) Morebitne probleme je treba sporočiti vnaprej, drugače smo upravičeni do poračuna.

§ 6

Povratne vožnje so sprejemljive le pri upravičenih reklamacijah. Če bi se pri neoporečnem blagu izjemoma dogovorili za vnovično dostavo, bomo šteli v dobro le 50 % v tovarno dobavljenega blaga.

§ 7

Ohranjamo lastništvo vsega dobavljenega blaga, dokler kupec ne poravna vseh zahtev iz poslovnih pogojev. Zahteve kupca iz blagovne prodaje veljajo kot prepuščene prosti razpolagi. Kupec se zavezuje, da nam bo na zahtevo nemudoma sporočil imena upraviteljev zaseženega premoženja in delež zahtev. Kupec tako dolgo ni upravičen do izterjave odstopljenih zahtev, dokler ni izpolnil svojih obvez do nas.

§ 8

Tehnične spremembe vozličastega in ozobljenega sistema (npr. zaradi tehničnih novosti) mora kupec sprejeti, če dobava vsebuje gradbeni komplet, oz. enotni sistem gradbenega kompleta in iz tega za stranke ne sledijo potrebe po tehničnih spremembah.

Prav tako lahko dostavimo elemente z drugimi merami (npr. dvometrske elemente namesto enometrskih), če se zaradi tega ne spremenijo skupne mere (npr.: 1 qm so 4 x enometrski elementi ali 2 x dvometrski).

§ 9

Dostavljamo le po vnaprejšnjem plačilu ali ob ustrezni bančni varnosti.

Pri predložitvi bančne garancije ipd. izterjamo svoje računske premije v postopku bančnega odpisa.

Ker blago z vgradnjo v zemljišče pravno preide v last investitorja in tehnično izgubi vrednost za uporabo drugje, pri plačilnih pogojih ne sprejemamo nobenih izjem.

Poračun s kupcem s svojimi zahtevami je dovoljen le po našem pisnem priznanju.

Plačila za zmanjšanje dolgov so lahko nakazana le nam. Naši trgovski zastopniki niso upravičeni do sprejemanja denarja.

§ 10

Kraj izpolnitve je za naše dolžnosti kraj proizvodnje, oz. skladiščenja. Kraj izpolnitve za kupčeve dolžnosti je v vsakem primeru Frankfurt/Main. Izključna sodna pristojnost za vse spore iz poslovnih obvez je neposredno ali posredno Frankfurt/Main.

continue to Izračun - Izračun U-vrednosti