Vprašanja in odgovori

Toplotni mostovi


Kaj je toplotni most?

O toplotnem mostu govorimo, ko so v eni steni uporabljeni materiali z različnimi izolacijskimi vrednostmi. To na določenih mestih pogosto pripelje do vlažnosti in posledično do plesnjenja, ker se v zraku vsebovana vodna para na slabo izoliranih (hladnejših) mestih izloča kot kondenzacijska voda.

Tipična mesta so v okolici oken (previsov) in stropov.

Kako s Styro Stone preprečimo toplotne mostove?


Odpri
Previs s Styro Stone je na treh straneh (U-profil) obdan s stiroporom in ne dopušča toplotnega mostu.


Odpri
Končni stropni sistem Styro Stone je na zunanji strani visok 35 cm in tako zaustavlja tvorjenje termično nezaščitenih področij na mestih stropne priključitve.


continue to Vprašanja in odgovori - Pritrditev sten    add to bookmarks bookmark at
bookmark Facebook   bookmark Yahoo   bookmark Google   bookmark LinkARENA   bookmark folk it!