Hiše v Španiji

Desetletno zavarovanje


Od leta 2000 je za mnoge zgradbe v Španiji potrebna sklenitev 10-letnega zavarovanja.

Predpostavka za Decenal je prevzem gradnje prek organizacije OCT (Organismo de Control Técnico).

Styro Stone izpolnjuje predpostavke, ker ima predložen 'informe D2' od ICICT (špansko hčerinsko podjetje porenskega tehničnega nadzornega združenja).

Informe D2 je na voljo v PDF-formatu:

continue to Hiše v Španiji - Gretje    add to bookmarks bookmark at
bookmark Facebook   bookmark Yahoo   bookmark Google   bookmark LinkARENA   bookmark folk it!